Stichting Van der Loo Fonds

Op 6 augustus 1993 werd het Jan van der Loo fonds opgericht. Begin 2008 is er een bestuurswisseling geweest en op 1 november 2008 is de naam veranderd in Stichting Van der Loo fonds. Het Van der Loo Fonds beschikte jaarlijks over een budget van 15.000,00, waarmee activiteiten in de gemeente Asten gestimuleerd werden.

Per 31 oktober 2013 heeft Beheermaatschappij Van der Loo bv besloten om geen donaties meer te storten in het Van der Loo Fonds. Dit betekent dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen worden.